منطقه بازار بزرگ تهران

مدیریت فروشگاه : آقای سید مرتضی حسینی

آدرس فروشگاه : تهران ، سبز میدان ، دالان توتون فروشان ، بن بست رضا ، طیقه دوم ، پلاک 9/52

تلفن همراه :     09121350121

تلفن ثابت :           55572061

 

 

 

،

تلفن همراه :     09124054600

تلفن ثابت :           55246951