کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی به کارخانه

با توجه به تجهیزات موجود در این آزمایشگاه کلیه مواد ورودی به خط تولید قبل از استفاده مورد آزمایش قرار می گیرند و پس از تایید کیفیت (به عنوان مثال کنترل OH Number پالیول ها و یا درصد NCO آزاد ایزوسیانات و …) در پروسه تولید مورد مصرف قرار می گیرند.

کنترل کیفیت محصول تولید شده

آزمایشگاه کنترل کیفیت در کارخانه بسپار فوم غرب در راستای ارایه خدمات ویژه به مشتریان از یک سو و کنترل کیفیت دانسیته های تولیدی و حفظ کیفیت آن و بالا بردن کیفیت از سوی دیگر پایه گذاری گردیده است.

در حال حاضر اغلب تست های فیزیکی کاربردی در زمینه اسفنج و فوم پلی یورتان دراین آزمایشگاه انجام می گردد.

با توجه به اعداد بدست آمده در تست های فیزیکی، تا حد بسیار زیادی می توان نسبت به کیفیت اسفنج های تولید شده در شرکت و همچنین مقایسه آنها با دیگر رقبا به صورت واقعی اظهار نظر کرد.

البته این آزمایشگاه در حال گسترش می باشد و در آینده تجهیزات مرتبط دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد. لیست زیر متداول ترین تست هایی است که در مورد کنترل کیفیت فوم و اسفنج در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

  •  تست استحکام
  • تست فشار
  • پارگی
  • نفوذ و عبور جریان هوا
  • تست خاصیت ارتجاعی
  •  تست برگشت پذیری

کنترل کیفیت مواد فرموله شده

در این بخش نیز با توجه به استانداردهای موجود ، کلیه خصوصیات محصول تولید شده محاسبه شده و در قالب یک دیتا شیت و همچنین شرایط فرایند تولید به مصرف کننده ارائه می گردد. از جمله می توان به اندازه گیری موارد زیر اشاره نمود:

1- OH Number  پالیول ها

2- NCO  آزاد ایزوسیانات

3- درصد آب موجود

4- ویسکوزیته