مسئولیت های اجتماعی

شرکت بسپار فوم غرب در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود علاوه بر کمک های مالی به افراد نیازمند در حد توان، با عضویت در هیأت امنای صندوق قرض الحسنه نورا و سپرده مالی در این صندوق، به منظور اعطای تسهیلات به افراد نیازمند جامعه از محل این سپرده نقش اندکی در راستای مسئولیت اجتماعی خود ایفا می نماید.